Ga naar inhoud

Recherchebureau Rebuss spoort snel fraude en diefstal op

Als u als directeur of manager van een bedrijf nieuwe mensen aanneemt, gaat u er natuurlijk niet vanuit dat er misbruikt wordt gemaakt van uw bedrijf en de regels hierbinnen. U kunt hierbij denken aan diefstal, informatie doorspelen aan concurrentie of fraude over bijvoorbeeld ziekte of verzekeringen. Het is belangrijk dat u dit vroegtijdig opspoort, zodat deze medewerkers snel aangepakt kunnen worden en de situatie niet verergert. Dit kunt u doen samen met recherchebureau Rebuss. Zij zullen u helpen en steunen in de zoektocht naar fraude en diefstal.

Waarom een recherchebureau?

Het is geen makkelijke situatie als u een vermoeden heeft dat een werknemer of meerdere werknemers tegen uw regels in gaan. Ten eerste is het niet makkelijk om de twijfels om te zetten in zekerheid. Zeker zonder bewijs. Zo is het hun woorden tegen het uwe. Ten tweede is het niet makkelijk omdat uw emoties en gevoelens een rol spelen. U voelt zich verraden en vindt het vervelend om uw werknemers ergens van te beschuldigen. Daarom helpt het recherchebureau u. Ze zorgen ervoor dat de twijfels omgezet worden in zekerheid terwijl er rekening wordt gehouden met uw emoties en de gevoelens van alle andere betrokkenen.

Hulp inschakelen

Als u hulp wilt inschakelen omdat u een vermoeden heeft van bedrijfsfraude of diefstal, ga dan naar de website van Rebuss. U vindt hier alle contactgegevens. U kun anoniem contact opnemen. Nadat u contact heeft opgenomen zal uw bedrijf worden ingelicht en zal het onderzoek snel van start gaan om de schade zoveel mogelijk te beperken.