Ga naar inhoud

Laat een bedrijfsfilm maken door Film Zuid

Concurrentie zult u altijd hebben als bedrijf. Het is daarom goed om reclame te maken, zodat mensen op de hoogte zijn van uw product of diensten en daardoor kiezen voor uw producten of diensten. Reclame maken kan op veel manieren. Bijvoorbeeld door spotjes op de radio, advertenties in kranten en tijdschriften, posters of een filmpje voor op televisie of bijvoorbeeld tussen youtube filmpjes door. Het is van belang dat deze film uw bedrijf goed reflecteert het dat het aantrekkelijk is voor uw potentiële klanten. Laat daarom uw bedrijfsfilm maken door Film Zuid.

Voordelen Film Zuid

Bij film zuid zult u te maken krijgen met slechts één persoon. Deze ontwerpt de film en maakt de film tot een eindproduct. U krijgt dus zowel een ontwerp als concept als eindproduct geleverd. Uw boodschap zal door deze persoon vertaald worden naar emotie en beeld. Het zal u niet veel geld kosten. De tarieven zijn laag doordat er een klein team aanwezig is wat zeer efficiënt te werk gaat met het ontwerpen en filmen. Dit team is een team van academisch geschoolde freelancers. Ze hebben allemaal een ervaring van minimaal 10 jaar.

Contact opnemen

Op de website vindt u het telefoonnummer om vragen te kunnen stellen. Daarnaast vindt u knoppen om direct het laten maken van een promotiefilm aan te vragen of een vraag te stellen via het contactformulier. Er zal zo snel mogelijk op u gereageerd worden.